1. 1 – NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Với hình thức chuyển khoản ngân hàng, trên MauCNC.VN sẽ hiển thị 3 số tài khoản ngân hàng khác nhau, thành viên chon 1 tài khoản để chuyển tiền!

Khi chuyển các bạn nhập nội dung chuyển khoản: khomau_ma_thanh_vien

Ví dụ ở đây là thành viên 132, bạn điền nội dung là : Khomau132
Hệ Thống sẽ tự cộng tiền vào đúng tài khoản này của bạn! nếu 10 phút bạn chưa nhận được tiền vui lòng kiểm tra lệnh gửi tiền đã đúng chưa, hoặc liên hệ hotline 0868.507.986 để được hỗ trợ trực tiếp!